Ny statistik fra Kommunernes Landsforening viser, at Fanø Kommune også i 2020 var blandt landets bedste til hurtig og effektiv behandling af byggesager.

Det er ikke meget støv, som byggesagerne når at samle fra de lander på bordet hos Fanø Kommune til borgerens ansøgning er færdigbehandlet og svaret ligger klar.

Det seneste år har Fanø Kommune i gennemsnit brugt 23 dage på at behandle byggeansøgninger i relation til enfamilieshuse. Til sammenligning har alle landets kommuner i gennemsnit brugt 45 dage.

Endnu mere imponerende bliver det, når man kigger på behandlingen af ansøgninger om fx ny-, om- og tilbygninger af garager, carporte, udhuse og drivhuse – såkaldte simple konstruktioner. Her gik der kun 15 dage fra Fanø Kommune modtog ansøgningen til borgeren fik sit svar. På landsplan har danskerne i gennemsnit skulle vente hele 43 dage – altså næsten tre gange så lang tid, som borgerne i Fanø Kommune. 

- Det glæder mig utroligt meget, at vi på trods af et nyt og markant mere komplekst bygningsreglement, øgede krav om dokumentation og en fordobling i antallet af ansøgninger lykkes med at fastholde vores position som en af de hurtigste kommuner på dette område. Æren herfor tilfalder helt og holdent vores forvaltning og vores medarbejdere – og det viser netop, at vi udnytter nogle af de fordele, vi har som en lille og agil organisation. Det, der er vigtigt for borgere og virksomheder på Fanø, og som vi skal være gode til, det er vi faktisk rigtigt gode til – og det er vi på baggrund af solidt, effektivt og smidigt arbejde fra forvaltningens side, siger Christian Lorenzen, formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget på Fanø.

De korte sagsbehandlingstider på byggesagerne betyder også, at Fanø Kommune i vid udstrækning lever op til de servicemål, som Kommunernes Landsforening og regeringen tilbage i 2015 satte for de kommunale sagsbehandlingstider i forhold til bl.a. byggetilladelser. For både enfamilieshuse og simple konstruktioner er målet, at sagen skal være færdigbehandlet inden for 40 dage fra modtagelsen af ansøgningen. I begge tilfælde klarer Fanø Kommune det altså væsentligt hurtigere.

I 2020 modtog Fanø Kommune to ansøgninger i relation til boligetagebyggeri. Også disse blev behandlet og afsluttet inden for rammen af servicemålene.