300.000 tilfældigt udvalgte danskere bliver i den kommende tid spurgt til, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling. På Fanø modtager 1.300 borgere spørgsmål til deres sundhed. Kommunens velfærdschef opfordrer alle inviterede til at deltage, for svarene giver uvurderlig viden om den generelle folkesundhed. 

 
Alkohol, smerter eller generelt ondt i livet. Der spørges til det hele og lidt mere i en omfattende undersøgelse af danskernes sundhed. På Fanø inviteres 1.300 borgere over 16 år til at deltage i undersøgelsen, som løber frem til 12.  maj 2021.
 
I alt opfordres 300.000 danskere til at deltage og dermed dele sundhedsoplysninger, som vil give et helt unikt billede af den generelle folkesundhed både nationalt, regionalt og lokalt i kommunerne. 
 
- Vi har brug for flest mulige svar for at få det bedst mulige billede af folkesundheden på Fanø. På den måde kan vi som kommune planlægge og sætte ind med konkrete sundhedsindsatser der, hvor de reelle behov er. Jeg vil derfor gerne opfordre alle inviterede borgere til at deltage, siger Trine Nanfeldt, velfærdschef, Fanø Kommune.
 
Det er fjerde gang siden 2010, at temperaturen på den danske folkesundhed tages med så omfattende en undersøgelse. Senest skete det i 2017, hvor 844 af de 1.300 adspurgte borgere på Fanø valgte at deltage. 
 
Dengang viste resultaterne bl.a., at fannikerne i forhold til både oplevet livskvalitet og selvvurderet helbred scorede højere end borgere i Region Syddanmark generelt. Undersøgelsen viste også, at 300 borgere – målt på en række parametre som BMI og generel sundhedsadfærd -  har et dårligt fysisk helbred, mens 400 borgere kæmper med det mentale helbred. 
 
De tidligere undersøgelser har også vist, at borgerne i Fanø Kommune indtager mere alkohol end gennemsnittet. I 2017 drak ti procent af fannikerne over 16 år således mere alkohol end Sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder. Det resultat gav b.la. anledning til, at Fanø Kommune i de seneste år har sat fokus på alkoholforbrug, og b.la. arbejdet med diverse tiltag målrettet familier med børn og unge.
 

Fakta

Resultatet af sundhedsprofilundersøgelsen offentliggøres i marts 2022.  
 
Undersøgelsen er døbt ”Hvordan har du det?”.
 
Spørgeskemaet vil komme fra enten Region Syddanmark eller Statens Institut for Folkesundhed.
 
Alle, der deltager i undersøgelsen, er med i lodtrækningen om gode præmier.
 
Læs mere om undersøgelsen på danskernessundhed.dk. Her kan resultaterne også ses, når de offentliggøres.