- et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted på Fanø

Dekorativ billede - oversigt over Fanø Bad og Lycium

Det er en stor glæde for Fanø Kommune og initiativtager Steen Lassen, at kunne præsentere visionen for et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted på Fanø. Det hedder Lycium – og er lige så enestående som stedet, hvor det skal ligge – og som det beskriver, udforsker og viser frem: Barriereøerne, deres naturhistorie og verdensarven”.

Fanø er den nordligste af barriereøerne, som udgør forudsætningen for Vadehavet. Det strækker sig langs den dansk-tysk-hollandske kyst i et stykke natur, der er udpeget til UNESCO Verdensarv. For der findes ikke magen i verden – og det gælder også for Lycium.

Lycium vil være en port til Nationalpark Vadehavet og verdensarven. Områdets øvrige store formidlingssteder Vadehavscentret, Tirpitz, og Fiskeri- og Søfartsmuseet formidler på fineste vis trækfuglene, den krigshistoriske tid, og den maritime natur og kulturarv. Lycium fuldender billedet i beskrivelsen af barriereøernes udvikling fra istiden og hvor den geologiske tid møder samtiden, i et af verdens mest dynamiske og produktive naturområder.

De naturhistoriske udstillinger skal give indblik i dannelsen af Vadehavet, geologi og klima, og anskueliggør, ved brug af animationer, interaktive medier og virtual reality, hvordan Fanø bliver skabt af bølger, tidevand og stormfloder, vind og vejr.

Lycium bliver etableret af en almennyttig fond, og skal ligge ved Fanø Vesterhavsbad, som er den bedste placering i forhold til natur og infrastruktur. Den asfalterede vej fra Nordby, med busstoppested, og den brede strand, som altid har været anvendt til kørsel og parkering i et passende omfang, er til gavn.

Med denne placering bliver der fra Lycium derfor udsigt til netop den natur, som det giver indsigt i: havet og tidevandet og barriereøen, der rejser sig i sand, slik og marsk, og vokser og forandrer sig fra dag til dag. Her kan man fortælle om klitternes opståen, og se dem med en ny og rigere forståelse lige udenfor.

Lyciums arkitektur er uden sidestykke, som naturen selv. Den gør sig usynlig i landskabet, som den samtidig synliggør og bevidstgør for os. Den går i ét med klitterne – og den er skabt til formålet af Bjarke Ingels Group (BIG). Den hører til på samme måde, som navnet angiver – Lycium, som er den latinske betegnelse for bukketorn. Bukketorn blev hjembragt af Fanø sømændene fra Kina – og historien om planten er på den måde også historien om Fanøs kultur og historie.

Lycium vil som Geoport til Nationalpark Vadehavet med tiden blive anvendt af uddannelses- og forskningsinstitutioner, som udgangspunkt for iagttagelser og registreringer af naturforandringer, og venteligt danne rammen om nationale og internationale konferencer.

Det vil udvikle sig til et centrum for Vadhavsforskning og formidling af viden om den tilstand, Vadehavet befinder sig i og den udvikling Vadehavet er på vej imod.

Lycium lægger sig i forlængelse af den udviklingsplan for området, der allerede er sat i værk af Realdanias/Fanø Kommunes projekt ”Stedet Tæller” og i samarbejde med Nationalpark Vadehavet. Projektet vil blive fondsfinansieret og drevet af en almennyttig fond.

Steen Lassen er initiativtager til Lycium i tæt samarbejde med Fanø Kommune og Nationalpark Vadehavet. Han er nært knyttet til Fanø med baggrund i historien om   farfaren der 1901 blev ansat ved kurhotellet og valgte at blive der resten af livet. Familien tilbringer den bedste del af deres tid i huset i Fanø Bad.