Formål

Dekorativ billede af Nordby havn og færgen

Udvalget forestår udarbejdelsen af en bæredygtighedsplan for Fanø Kommune, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger til Byrådet om hvilke indsatser, der skal prioriteres. Fokus ligger på inddragelse af borgere, samskabelse, ansvar og gennemsigtighed.

Proces

Udvalget har godkendt et tillæg til det oprindelige kommissorie, som beskriver processen for arbejdet. Efter borgermødet d. 1. oktober 2019 blev der samlet idéer til bæredygtighedstemaer og projekter, hvor Fanø kan forbedres eller gøre en forskel. Der bliver regelmæssigt afholdt møder hen over det næste halve år. Følg med her:

Dette møde var drevet af nysgerrighed og engagement, og det summede af god energi. Med nye ansigter i udvalget var der først behov for at have en runde, hvor hvert enkelt præsenterede sig selv og deres forventninger til arbejdet.

Det blev hurtigt klart, at der var mange forskellige meninger om, hvad "bæredygtighed" egentlig defineres som, og spørgsmålet "hvad er bæredygtighed for Fanø" gav stof til eftertanke.

Derfor blev der planlagt en gåtur - Walk n' Talk - hvor medlemmer skal drøfte, hvad bæredygtighed er for dem og for Fanø, for derefter at kunne skabe en fælles forståelse for bæredygtighed og en fælles platform for udvalgets arbejde.

Det blev også diskuteret, hvordan arbejdsformen på møderne skal være. Der var bred enighed om, at møderne skulle være aktive, kreative og "ude i felten". Medlemmerne vil gerne hive ekskperter ind, lave åbne foredrag, besøge relevante aktører og ildsjæle samt holde statusmøder med arbejdsgrupperne.

Godkendt dagsorden og referat kan læses her.

De kommende møder kommer til at handle om at afdække konceptet ”bæredygtighed” og finde ud af, hvad det betyder for udvalget. Vi arbejder med at skabe en fælles vision og går småt i gang med at diskutere temaer, som udvalget vil arbejde videre med.

På mødet bliver der vist et klip af den franske dokumentar "I Morgen" (Cyril Dion), som skal være med til at starte debatten.

Filmen kan ses gratis på Filmstriben.

På dette møde gik vi ud i felten for at se, hvad Fanø allerede kan på bæredygtighedsområdet. Udvalget kom hver især med forslag til punkter på ruten, hvor de præsenterede et sted/situation/koncept indenfor bæredygtighed, som de synes fungerer godt eller ikke så godt. 

Efter gåturen fik vi samlet op på punkterne og nedskrevet alle idéer, tanker og teamer, som blev bragt op på turen. Derved starter vi på at få afdækket hvilke temaer, som udvalget skal arbejde videre med.

Udvalget havde et statusmøde, så alle medlemmer var opdaterede på, hvad vi havde snakket om og opnået indtil videre.

Ved hjælp af cirklen HVORFOR - HVORDAN - HVAD, bliver udvalget hele tiden mindet om og udfordret på:

- HVORFOR vil Fanø bæredygtighed?

- HVORDAN skal bæredygtig udvikling være et centralt omdrejningspunkt på Fanø?

- HVAD kan vi gøre helt konkret?

Håbet er at udvalget gennem denne cirkel, holder en rød tråd og gennemtænker disse koncepter i hvert mål, projekt og handling.

Det blev besluttet, at udvalget næste gang inviterer arbejdsgrupper til et statusmøde, hvor udvalg og arbejdsgrupper kan inspirere, støtte og supplere hinanden alt efter behov. 

Til dette møde, vil udvalget og arbejdsgrupperne præsentere, hvor langt de er kommet, og hvad de har af planer og udfordringer i deres projekt. Håbet er, at udvalg og arbejdsgrupper inspirerer, støtter og hjælper hinanden videre i arbejdet med bæredygtighed.

Her går alle i dyben med deres temaer og gør dem mere konkrete.

Udvalget vil gerne inspireres af andre, som er fremme på bæredygtighedsdagsordenen.

Udvalget har derfor valgt, at de skal på éndags rejse til Samsø med guidet tur afholdt af Energiakademiet. Turen kommer til at omhandle social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Dagsordenen på dette møde var simpel - at arbejde videre på temaerne. Men arbejdet var ikke så simpelt endda.

Først gennemgik udvalget de temaer, som de havde arbejdet på over de sidste måneder: 1) Fødevarer, 2) Transport, 3) Turisme og 4) Genbrug. 

Herefter besluttede udvalget de resterende temaer: 5) Biodiversitet, 6) Byggeri og 7) Økonomi, som de i grupper diskuterede og udfoldede. En del tid gik med at beslutte at de "kulturbærende institutioner" ikke skal være et tema for sig, men at det skal være en metode dvs. at den i den gyldne cirkel placeres i "hvordan" og ikke "hvad".

Sidste det af mødet blev brugt på gruppearbejde i par, hvor man påtog sig en aktørrolle som hhv. borger, turist, virksomhed, politikker eller kommune. Som turist skulle man så inde for hvert tema beskrive "hvad kan jeg gøre" og "hvad skal der til". 

Det var en god øvelse for udvalget at prøve og se projektet fra en anden vinkel og tænke temaet som helhed. Dermed fik vi kommer godt omkring i alle temaer og kunne perspektivere på individ-, lokal- og samfundsplan.

"Hvordan kan jeg være med?"

Brænder du for et bestemt tema indenfor bæredygtighed, og mener du, at Fanø kan blive bedre på et område, så hører vi meget gerne fra dig, så vi sammen kan udvikle videre på ideén.

Du/I kan danne en arbejdsgruppe, hvor I selvstændigt mødes og videreudvikler på eget projekt.

Frem mod foråret vil der blive afholdt statusmøder, hvor både udvalg, arbejdsgrupper og forvaltning kan sparre med hinanden om proces, udfordringer og løsninger. 

Skriv til bgtmmb@fanoe.dk eller ring 76660636, for at høre mere om, hvordan du/I kan komme i gang.

De arbejdsgrupper og temaer, som allerede har meldt sig på banen, kan ses nedenfor.

Resultat 

Bæredygtighedsplanen forventes udarbejdet i juni 2020. Projekter og arbejdsgrupper kører videre afhængigt af lyst, behov og tidsplan.

Symbol for genbrugArbejdsgruppen for affald vil gerne arbejde videre på især tre områder:

 • Genbrugsstation - etablere en afdeling til upcycling/reperation/salg samt opsætte hylder til brugbare ting, som er for gode til at smide ud, og som kan tages hjem af nye ejere.
 • Festivaller og større arrangementer - skabe bæredygtige retningslinjer for affaldssortering.
 • Ændrig af vaner - blive en plastikpose-fri ø, oplyse om alternativer til f.eks. alufolie mm. og tage eget affald med hjem fra f.eks. Skovlegepladsen og sortere det.

Arbejdsgruppe for vidensdeling har brainstormet omkring at:

Symbol for idé

 • arbejde med research, vidensdeling og erfaringsformidling
 • indhøste borgernes og kommunes idéer og erfaringer
 • skabe gennemsigtighed og tilgængelighed for at supportere en aktiv og bæredygtig borgerinvolvering

Symbol for kornArbejdsgruppen for fødevarer vil arbejde videre med at:

 • skabe større fokus på lokalt producerede fødevarer
 • skabe opmærksomhed omrking, hvad der kan dyrkes på Fanø
 • etablere madmarked m. de lokale producenter f.eks. ostebil, fiskebil, kvæg, drikkelse, honning osv.
 • skabe en formidlingsplatform/hjemmeside med information om de lokale fødevarer.
 • opstarte et fødevarefællesskab el. andelsslagteri i samarbejde med de lokale landmænd.

Til borgermødet blev der brainstormet på at skabe en bilfri ø:

 • Lave en undersøgelse hos brugere for at identificere adfærsmønstre, behov og løsninger
 • Inddrage sommerhusudlejere og opfordre til mere brug af cykler/el-cykler
 • Afprøve "Bilfri Søndag" på Fanø
 • Begrænse biler i midtbyerne

Til borgermødet blev der brainstormet på biodiversitet, hvor flere gode idéer blev bragt på banen:

 • at bruge lokal træ til byggematerialer/træspån/brændsel frem for at bestille det fra Europa.
 • indtænke mere natur i byen

Arbejdsgruppen indefor bæredygtig turisme vil arbejde videre med at:

 • Inddrage turister vha. formidling/brochure
 • Forpligte sommerhusudlejerne til at give deres lejere viden om vores indsats på området f.eks. Ren Strand Fanø-poser mm.
 • Sikre bionedbrydelig emballage i butikkerne/genbrugelige nylon-poser/stofposer lavet af genbrugsstof.
 • Skabe sportsaktiviteter for turistfamilier, fokus på bæredygtighed, samarbejde med aktivitetscenter ved Fanø Bad
 • Opfordre turister til at smage de lokale produkter