Janni Mosgaard Hansen
Afdelingsleder Borgerservice
76 66 06 33
jmh@fanoe.dk
Fagområder: Sygedagpenge / Hjemmeside / Børnetandpleje

Annette B. Frederiksen
76 66 06 48
af@fanoe.dk
Fagområder: Vielser / Børnetandpleje / Skadedyr / Badevandsflag

Bente Loft Aafeldt
76 66 06 37
bgbkba@fanoe.dk
Fagområder: Aktindsigt / Folkeoplysning / Lokalebooking

Henning Mathiasen
76 66 06 43
hm@fanoe.dk
Fagområder: Folkeregister / Sygesikring / Kørekort / Pas / Skat

Eva Louise Løvendahl Damgaard
76 66 06 40
bgseed@fanoe.dk
Fagområder: Førtidspension / Tilskud til pensionister / Vielser

Jytte Schmidt
76 66 06 25
bgskjs@fanoe.dk
Fagområder: Ejendomsskat

Mia Hyldgaad Rasmussen
76 66 06 01
bgsemr@fanoe.dk
Fagområder: Intern service

Theresa Sandholm
76 66 06 27
bgsets@fanoe.dk
Fagområder: BBR / Danmarks adresseregister / Renovation

Tove Have
76 66 06 32
bgtmth@fanoe.dk
Fagområder: Kloak og nedsivning