§17, stk. 4-udvalget udarbejder en klimasikringsplan, som skal give Byrådet et overblik over de risikoscenarier, der er for Fanø ift. konsekvenserne af klimaforandringerne og anbefalinger til foranstaltninger, der kan imødekomme klimaudfordringerne på Fanø.

Arbejdet består i en revision af Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan, hvor det afdækkes hvilke muligheder Fanø Kommune har for at kunne forbedre klimasikringen af øen. Omkostninger og finansieringsplan for klimasikringen afklares i processen og fremlægges, som oplæg til beslutning om videre tiltag.

OBS: Arbejdet med Klimasikringsplanen forventes at begynde i 2021.