§17, stk. 4-udvalget udarbejder en klimasikringsplan, som skal give Byrådet et overblik over de risikoscenarier, der er for Fanø ift. konsekvenserne af klimaforandringerne og anbefalinger til foranstaltninger, der kan imødekomme klimaudfordringerne på Fanø.

Arbejdet består i en revision af Fanø Kommunes gældende klimatilpasningsplan, hvor det afdækkes hvilke muligheder Fanø Kommune har for at kunne forbedre klimasikringen af øen. Omkostninger og finansieringsplan for klimasikringen afklares i processen og fremlægges, som oplæg til beslutning om videre tiltag.

Opstart på borgergruppe

Har du særlig viden inden for emnet, og vil du være med til at sætte dit præg på klimatilpasningen på Fanø?

Send en mail til bgtmmb@fanoe.dk inden d. 20. august med en beskrivelse af din interesse for emnet og hav mulighed for at blive en del af udvalget. Som borgerrepræsentant vil du deltage i de kommende udvalgsmøder, og du vil have mulighed for at komme helt tæt på beslutningstagningen.

Der forventes at blive afholdt mellem 6-10 udvalgsmøder, som altid ligger efter arbejdstid. Opstart af borgergruppe forventes i slut august.