Logo for Fællesskabet Fanø

I september 2021 organiserer en gruppe borgere, støttet af Fanø Kommune, en ”bæredygtighedskampagne”.

Kampagnen udspringer af arbejdet med bæredygtighedsplanen ”Fællesskabet Fanø”, som blev husstandsomdelt i begyndelsen af juli. Tanken er, at kampagnen skal kickstarte implementeringen af bæredygtighedsplanen. Den skal synliggøre og hylde de gode tiltag, der allerede sker på Fanø og inspirere til nye initiativer. Den skal vise, at man kan arbejde med bæredygtighed på mange forskellige måder, og så skal kampagnen inspirere til, at borgere selv kan gå i gang med bæredygtige tiltag derhjemme, og at øens forskellige foreninger, virksomheder, producenter m.fl. kan indgå i nye samarbejder og partnerskaber. Ligesom det er beskrevet i planen, vil målgruppen for kampagnen være borgere, foreninger, virksomheder og gæster på Fanø samt Fanø Kommune og andre organisationer.

Ud over de arrangementer som gruppen organiserer, inviteres alle Fanøs virksomheder, foreninger og borgere til at byde ind med egne arrangementer med fokus på bæredygtighed. Arrangementer vil blive annonceret i det fælles program.