Begreberne ”grøn omstilling” og ”bæredygtighed” er for alvor kommet på agendaen i verden, i Danmark og nu også på Fanø. I konstitueringsaftalen for Byrådet i perioden 2018-2021 står:

”Grøn omstilling og bæredygtighed vil være nøglebegreber på alle områder i udviklingen af Fanø Kommune, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til at forestå arbejdet med både energi, bæredygtighed og klimasikring."

§17 stk. 4 udvalget er blot et anden navn for et midlertidigt politisk udvalg, som nedsættes til at varetage særlige opgaver eller fungere som et rådgivende udvalg for byrådet. Hermed er den særlige opgave for §17 stk. 4 udvalget blevet grøn omstilling. Udvalgets arbejde inddeles i tre faser; energi, bæredygtighed og klimasikring.

← Læs mere om de tre faser i undermenuen. 

Fælles for udvalgets arbejder er, at der inddrages relevante analyser, rapporter og lovgivning på energiområdet, herunder de allerede foreliggende analyser og rapporter, som er lavet for Fanø Kommune. Derudover inddrages viden og samarbejde med nabokommunerne Varde og Esbjerg, samt Regeringens Energistrategi 2050 og Regeringens Bæredygtighedsstrategi 2014 og FN´s 17 verdensmål. Læs dem her: