Sundhedsstyrelsen har den 18. marts 2021 udgivet nye ”Anbefalinger for vaccinerede personer”.

Da mere end 80 procent af beboerne på Fanø Plejecenter er vaccinerede, har disse nye anbefalinger betydning for Fanø Kommunes retningslinjerne for besøg på Fanø Plejecenter.
 
Med de nye anbefalinger er der ikke længere besøgs restriktioner på Fanø Plejecenter, men besøg både indendørs og udendørs skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde og under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. forsamlingsforbud, god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det vil sige, at man højst må være 10 personer samlet udendørs og fem personer indendørs. Undtaget her fra er, at man godt må være mere end fem samlet f.eks. omkring måltidet, hvis det er personer, som man bor og spiser sammen med til hverdag.
 
I praksis betyder det, at den væsentligste ændring i forhold til tidligere er, at der ikke længere er krav om, at besøgende benytter terrassedørene i beboernes lejligheder, men at de er velkommen til at benytte de almindelige hovedindgange, når de kommer til Fanø Plejecenter.
 
Følgende retningslinjer gælder:
  • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget. Kom kun på besøg, hvis du selv er helt rask.
  • Indendørs besøg skal foregå inde i beboerens egen lejlighed.
  • Pga. forsamlingsforbuddet på max. fem personer, er det ikke muligt at aflægge besøg på fællesarealerne (fælleskøkkener og dagligstuer)
  • For at opretholde god hygiejne og forebygge evt. smittespredning, påhviler det den besøgende at rengøre kontaktflader i lejligheden (håndtag, kontakter, vandhaner, bordplader og lign.) når de afslutter besøget. Rengøringsmiddel og klude forefindes i alle lejligheder. Ligeledes beder vi om, at besøgende er behjælpelige med udluftning i boligen under besøget eller når besøget afsluttes.
  • Medarbejderne vil så vidt muligt undgå at komme ind i lejligheden, når der er besøg.
  • Almindelig hygiejniske principper skal overholdes ved alle besøg: Undgå håndtryk og knus. Hold god afstand – min. 2 meter. Anvend ansigtsværnemidler (mundbind), hvis afstand kortvarigt ikke kan opretholdes. Hav god håndhygiejne - vask eller sprit hænder lige inden og efter besøget. Host og nys i dit ærme.

HUSK: Kom kun på besøg, hvis du selv er helt rask.