På Sundhedsstyrelsens hjemmesiden kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbrud af lunge­betændelse med ny type Coronavirus (COVID-19).

Spørgsmål og svar er baseret på den nuværende viden. Da situationen omkring ny Coronavirus hele tiden udvikler sig, opdateres Sundhedsstyrelsens side løbende.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Borgere med lettere symptomer kan fremdadrettet selv booke tid på coronaprøver.dk

 

Hotline for borgere om COVID-19: 70 20 02 33

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om ny Coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline for borgerne.

Læs mere på www.Coronasmitte.dk og på styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside https://stps.dk/da/nyheder/2020/covid-19-sundheds-og-aeldreministeren-forstaerker-smitteopsporingen/

 

Hvad gør jeg hvis jeg er testet positiv for Covid-19?

Ring til 32 32 05 11

Tast 1, hvis du selv er smittet

Tast 2, hvis du er nær kontakt til en smittet

Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-din-test-er-positiv

 

Jeg kender en der er smittet med Covid-19 hvad skal jeg gøre?

Læs mere om hvem der er nære kontakter og forholdsregler på sundhedsstyrelsen hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

Hvis du har været i nær kontakt med en smittet person, kan du enten blive kontaktet af personen selv, af en medarbejder fra Coronaopsporing eller via appen smitte|stop.

Ved udbrud på institutioner, i skoler m.v., kan du også blive informeret via personalet eller ledelsen.

-----------------------------------------------------

Definition af nære kontakter

Du bliver betragtet som en nær kontakt, hvis du har haft kontakt med en person, der er testet positiv for ny Coronavirus, i den periode, hvor personen har været smitsom.

For personer med symptomer vil det sige i perioden fra 48 timer før symptomerne startede og indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik taget testen.

Du er nær kontakt til en smittet person, hvis du:

Bor sammen med en person, som er smittet.

Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person.

Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde).

Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med personen).

Er sundhedspersonale eller andre, som har deltaget i pleje/behandling af en smittet person, og du ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.

Hvis du har overholdt Sundhedsstyrelsens generelle råd, vil der være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.