Omkørsel

Der vil fortsat ikke være gennemkørsel fra Grøndal til Vesterengen, og omkørslen via Vestervejen. Se vedhæftede omkørselsplan.

Denne omkørsel vil blive anvendt i hele perioden, hvor der arbejdes på strækningerne Vesterengen og Grøndal 56-66.

Retablering af veje

Når vejene nu begynder at blive genåbnet, er de kun midlertidigt retableret.
Når det samlede projekt er ved sin afslutning, vil der på alle veje blive udlagt 5 cm stabil grus, rabatter og vejgrøfter vil blive retableret og der udlægges muld og græs efter behov.

Vesterengen 3-12 er nu åbnet for færdsel.
I uge 48 bliver trykledning, vandledning og elkabler lagt fra Vesterengen 2 til krydset mellem Grøndalvej og Vesten Bavnen, mens der udgraves og etableres kloakledning på strækningen Grøndalvej 52-56.

Da der skal lægges nye vandrør, er det desværre nødvendigt at der i den kommende uge er lukket for vandet på Grøndalvej 52-66.

Det er forventningen at strækningen Grøndalvej frem til Vesten Bavnen, forventes farbar ved udgangen af uge 49.
Det forventes at Vesterengen vil være åbnet for færdsel og beboere senest i udgangen af uge 47, mens strækningen på Grøndalvej, forventes farbar ved udgangen af uge 48.

På grund af en nødvendig omlægning af to højspændingskabler på Vesten Bavnen, vil kloakeringen de kommende uger fortsætte ned ad Grøndalvej.

Kort oversigt

For mere information: Omkørselsplan

Fanø Vand: https://www.fanoevand.dk/