Entreprenøren er godt i gang på med etablering af kloak og vandledning på stikvejen af Vesten Bavnen.


Der vil fortsat være lukket for vandet på hele stikvejen af Vesten Bavnen (dvs. 47-75), ligesom der ikke vil være adgang for biler på strækningen. Det vil der ikke være i hele den periode hvor der graves på stikvejen.

Omkørsel

Der er ingen omkørsel i uge 4, da alle strækninger på nær stikvejen af Vesten Bavnen er åben.

Retablering af veje

Når vejene nu begynder at blive genåbnet, er de kun midlertidigt retableret.

Når det samlede projekt er ved sin afslutning, vil der på alle veje blive udlagt 5 cm stabil grus, rabatter og vejgrøfter vil blive retableret og der udlægges muld og græs efter behov.

Henstilling til sommerhusejere

Det kan ske, at et elkabel graves over. Det kan medføre, at selvom der er kommet strøm til de berørte huse igen efter kort tid,
så er køleskab og/eller fryser ikke startet igen. Det kan give en ubehagelig overraskelse hvis I har madvarer liggende, og ikke benytter jeres sommerhus i længere periode!
Derfor vil entreprenøren gerne opfordre til at I i denne periode ikke efterlader fordærvelige varer i køleskab og fryser.

For mere information:

Klik her for Omkørselsplan - Klitten

Klik her for Tidsplan