Vi skal holde afstand

Derfor bliver kørsel forbudt i Hovedgaden fra Store Slippe til Niels Engersvej 

  • Torsdag den 21. maj til og med søndag den 24. maj 2020. Dagligt kl. 11-18. (Kristi Himmelfart)
  • Lørdag den 30. maj til og med mandag den 1. juni 2020. Dagligt Kl. 11-18. (Pinsen)
Det er tilladt for beboere i Hovedgaden og folk med lovligt ærinde at køre i gågaden i perioden

Lovligt ærinde er f.eks. fragtfolk, hjemmepleje og håndværkere.

Det er ikke lovligt ærinde at køre i gågaden fordi man skal handle. 

Der udstedes ikke tilladelser

Det er Politiet, der vurderer om kørslen er i lovligt ærinde.

Vi henstiller til, at den lovlige kørsel minimeres mest muligt i perioden.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Fanø Kommune har taget denne hastige beslutning på baggrund af erfaringerne fra bededagsferien.

I bededagsferien var der en del trængsel i Hovedgaden med både gående og kørerne, hvilket gav problemer med at holde afstand mellem de gående.

Fanø Kommune ønsker med dette tiltag, at skabe tryghed for de gående, så de har mulighed for at holde afstand, som foreskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om corona.