Hegnsynet har til opgave at træffe afgørelser i tvister om fælleshegn og egne hegn.

Et hegnsyn foregår ved, at hegnsynet samtidig med besigtigelse af det pågældende hegn hører parternes påstande i sagen. Derefter forsøger hegnsynet at mægle et forlig. Hvis forlig ikke kan opnås, afgør hegnssynet tvisten ved en kendelse.

Dekorativt billede af hegn mellem naboer

Anmodning om afholdelse af hegnsynsforretning indgives skriftlig til Hegnsynets sekretariat. 

Skema til anmodning om hegnsyn

Vejledning til at udfylde skema om anmodning om hegnsyn

Skema med anmodning om hegnsyn sendes til:

Fanø Kommune
Skolevej 5-7
6720 Fanø

mail: raadhuset@fanoe.dk

En hegnsynssag koster kr. 1.897,- og hegnsynet bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.
Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne.
Kilde: bekendtgørelsen om vederlag til hegnsyn og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Manglende indbetaling af udgifter ved afholdelse og gennemførelse af en hegnssag kan opkræves ved fogedassistance.

Hegnsynet består af tre personer. En formand, et plantningskyndigt medlem og et bygningskyndigt medlem – alle udpeget af byrådet.

I byrådsperioden 2018-2021 er følgende medlemmer:

  • Formand Hans Fischer Nielsen
    suppleant Ryon Petersen
  • Jens Nordberg
    suppleant Jens Martin Christiansen
  • Jens Brinch
    suppleant Ole Mouritzen

Sekretær for hegnsynet er Charlotte Stokholm. mail: bgtmcs@fanoe.dk. Tlf.: 76660611