I forbindelse med kommunalreformen har Fanø kommune på en række områder et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune.

Hvis du planlægger at flytte jord, skal Esbjerg Kommune måske have besked om dine planer først.

Få mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside 

Du må ikke etablere jordvarmeanlæg før Esbjerg kommune har godkendt anlægget

Få mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Du skal ansøge om etablering af vandboring ved Esbjerg Kommune. 

Få mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporarbejde.

Forskriften gælder for aktiviteter omfattet af § 2 punkt nr. 5, 7 og 9 i bekendtgørelsen:

• Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter

• Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling

• Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.

Få mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside