Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til kulturelle aktiviteter på Fanø.
Klik på overskrifterne nedenfor og få en nærmere beskrivelse af mulighederne.

Børne- og Kulturudvalget uddeler hvert år en række tilskud til nye og etablerede kulturaktiviteter, der støtter op om kommunens Kultur-fritids- og idrætspolitik.

Midlerne uddeles løbende (For ansøgninger fra private og selvejende museer, der formidler Fanøs historie og kulturarv gælder, at ansøgninger behandles på Børne‐ og Kulturudvalgets aprilmøde). Der kan læses mere om kriterierne i vejledningen ligesom ansøgningsskemaet, som ligger her på siden, skal benyttes.

Retningslinjer for ansøgning om kulturmidler
Ansøgningsskema

Fanø Kommune afsætter hvert år midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det sker efter § 18 i Lov om social service.

Klik her for at læse mere om mulighederne for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter og undervisning via følgende puljer.

  • Start og udviklingspuljen (kan også søges af andre end folkeoplysende foreninger)
  • Tilskud til leder‐, instruktør og bestyrelsesuddannelse
  • Lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Færgetilskud 

Klik her for at læse mere om mulighederne for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

Fanø Kommune bevilger hvert år et beløb på ca. 75.000 kr. til Kulturelt Samråd, som efterfølgende uddeler tilskud til kulturelle aktiviteter på øen.

Kulturelt samråd består af en frivillig bestyrelse, der behandler og tager stilling til hver enkelt ansøgning.

For at søge om tilskud skal der benyttes et ansøgningsskema, som findes på Kulturelt Samråds hjemmeside. På hjemmesiden kan du også læse mere om Kulturelt Samråd, og de projekter, de tidligere har givet tilskud til.

Læs mere: Kulturelt Samråd

Med kulturaftalen vil de fire kommuner – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde – medvirke til, at vadehavsområdet bliver kendt for en kulturel og kunstnerisk profil. Kultursamarbejdet i kulturregionen skal ses som et supplement til den kommunale kulturpolitik/kulturindsats. Der er mulighed for at søge midler fra den regionale kulturaftale

Læs mere: Kulturaftale Vadehavet

LAG Fanø-Varde er en forening under Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020. Foreningen ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter. Dette gør foreningen konkret ved at støtte projekter, der lever op til målene i foreningens udviklingsstrategi.

For mere information:
http://www.lag-fanoe-varde.dk/ 
LAG Fanø-Varde

 

Bevilget 2016

Bevilget 2017

Bevilget 2018

Bevilget 2019

Fanø Museum

70.000

63.000

63.000

63.000

Fanø Skibsfarts- og dragtsamling

70.000

63.000

63.000

63.000

Fanø Kunstmuseum

70.000

63.000

63.000

63.000

Fonden Gl. Sønderho

70.000

63.000

63.000

63.000

Sydvestjyske Museer

75.000

0

0

25.000

Sognearkiverne

35.000

31.500

31.500

31.500

Fanø Biograf

20.000

18.000

18.000

20.000

Everten Rebekka

20.000

18.000

18.000

18.000

Spillestedet Realen

(honorarstøtte)

50.000

45.000

0

60.000

Konservatoriets Pigekor

6.000

4.000

6.000

6.000

Fanø Sommerkoncerter

30.000

27.000

30.000

35.000

Godtfolk Festivalen

45.000 (heraf 15.000 som underskudsgaranti)

33.000 (heraf 8.000 som underskudsgaranti)

20.000

10.000

Sønderho Forsamlingshus

20.000

18.000

18.000

18.000

Rindby Forsamlingshus

11.000

10.000

14.350

30.600

Strien

20.000

20.000

20.000

30.000

Fanø Kunstfestival

15.000

0

0

0

I alt

627.000

476.500

427.850

536.100

 

 

Øvrige tilskud

2018

Teaterblik. Forestilling i Strassburg

12.350

Teaterblik teaterforestilling

12.500

Fanø dagbog

25.000

Fonden Gl. Sønderho. Fuldmånekoncert

20.000

Historisk Samfund

1.000

Fanø gadeteater

10.000

Fanø Vesterland

30.000

Fanø Musikforening. Tilskud til udstyr

15.000

Fanø Museum genåbning og jubilæum

8.000

Sønderho havn støtteforening. filmprojekt

10.000

Vinterbaderne Fanø. Etablering af terrasse

15.000

Nordby Sognearkiv. Køb af bøger

3.000

Tilskud til Musikkens hus

25.000

I alt 2018

186.850

 

Øvrige tilskud

2019

Fodboldklubben. Tilskud til tribune

15.000

Jazzklubben Tilskud til dækning af underskud

10.000

Fanø Kunstmuseum. Ekstra tilskud til udstilling

10.000

Fonden Gl. Sønderho. Støtte til filmprojekt

29.000

Fanø Kulturskole

20.100

Udgivelse af bog om Julius Bomholt

10.000

Fanø Kunstmuseum. Fotoudstilling

15.000

Musikkens Hus Tilskud

25.000

I alt 2019

144.000