På Fanø er der mange dejlige badesteder, der hvert år benyttes af både fastboende og øens mange besøgende fra nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at de badende føler sig trygge og ikke skal bekymre sig om f.eks. eventuelle forureninger. Få mere information om badestederne i strandbeskrivelserne og badevandsprofilerne. 

Hvad betyder Badevandsflaget?

Badevandsflaget er et hvidt flag med blå stjerner, som viser klassifikationen for stranden det pågældende år.
Det er tilladt for hunde at bade på alle strande i Fanø Kommune - også ved Fanø Bad.

Husk at hunden jf. hundeloven skal være i snor på stranden fra april til og med september.
Der må stadig køres bil på stranden fra Fanø Bad til Sønderho så længe de opsatte færdselsregler overholdes.

Hvornår kan badevandsflaget hejses?

Fanø Kommune kan hejse flaget ved Fanø Bad med tre stjerner, for sæsonen 2019 med badevandskvaliteten udmærket.

Klassificeringen af stranden tildeles på baggrund af vandanalysernes resultater over en 4-årig periode.
Bandevandsprøver udtages i perioden op til den 1. juni og frem til den 1. september.

Logo for Badevandsflaget med 3 stjerner - Udmæket badevandskvalitet

Fanø Kommune fraråder generelt at kæledyr spiser døde muslinger og andre ådsler. Dyrene kan få diarre og opkastninger og i værste fald kan det medføre død.

Badevandet på Fanø bliver løbende målt og analyseret. Interesserede kan til hver en tid kan orientere sig om badevandets kvalitet.

Generelt fraråder Fanø Kommune badning følgende steder

  • I og omkring udløb på stranden, idet overfladevandet i disse områder kan indeholde bakterier.
  • I og ved havnen, pga. skibstrafik og strøm.
  • På vadehavssiden af øen, da bunden er uegnet og naturen forstyrres.
  • Ved børsen i Sønderho, da bunden er uegnet og der kan være stærk strøm