Naturvejlederen ved Fanø Kommune tilbyder arrangementer og aktiviteter i og om Fanøs natur og kulturmiljø

Målgruppen er Fanøs skolebørn og daginstitutionerne, men formidlingen sigter også mere bredt mod øens beboere.

Målet er at kombinere læring og formidling med gode oplevelser i naturen, sådan som det er beskrevet i de nationale formål for naturvejledning.

Aktiviteterne kan have vidt forskellig karakter og spænde fra korte eller længerevarende ture til naturområder eller oplæg i klassen/institutionen. Naturvejlederen kan også indgå i egentlige forløb i undervisningen - i princippet i alle fag. Naturfaglige kursus-forløb eller oplæg for det pædagogiske personale er også en mulighed. Med skolereformens implementering indgår naturvejlederen som en daglig sparingspartner, også som bindeled mellem foreningernes og museernes tilbud til skolen.

Naturvejlederen inddrages samtidig i Fanø Kommunes natur- og kulturprojekter og i samarbejder med Nationalpark Vadehavet og lignende fora.

For Fanø kommunes skoler og institutioner er det gratis at benytte naturvejlederen. Via en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommunes skoletjeneste er det også muligt at gøre brug af hinandens naturvejledertilbud på tværs af vandet - uden beregning.

For øvrige grupper og lejrskoler er det muligt at bestille naturvejlederen mod betaling.

  • Naturvejledning giver deltagerne direkte oplevelser i naturen.
  • Naturvejledning formidler helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlag, naturlige processer samt menneskets påvirkning af naturen.
  • Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.
  • At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og kulturmiljø.
  • At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
  • At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltning.
  • At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.