Fanø Kommune udlåner og udlejer lokaler og haller til foreninger hjemmehørende i Fanø Kommune.

Anmodning om lån/leje af lokaler skal ske via Fanø Kommuns bookingsystem senest 5 hverdage før arrangementet. Du finder links til lokaleoversigt og bookingsystem nederst på siden.

Nøgle til de lånte/lejede lokaler kan hentes hos servicemedarbejderne på Fanø skole, senest samme dag kl. 15.00. Aftale om tid kan ske på tlf. 28929006.

Som forening indenfor kultur- og fritidsområdet er det nu muligt at låne projektor mv. til dit næste arrangement. Skal I holde generalforsamling eller har I arrangeret et foredrag, hvor der er brug for en projekter, så er det nu muligt at låne den af Fanø Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har benyttet Start- og Initiativpuljen (2018) og indkøbt projektor m/integreret højttaler, transporttaske samt lærred.

Er du forening indenfor kultur- og fritidsområdet og skal du afholde arrangement, kan du booke udstyr via Fanø Kommunes foreningsportal, hvor det også er muligt at booke lokaler.

Du finder links til lokaleoversigt og bookingsystem nederst på siden.

Skærmprint fra bookingsystemet, der viser valg af "Lån af udstyr".

Fanø skole varetager udlån af lokaler til skolemæssige arrangementer: klassefester, elevarrangementer, forældrearrangementer, biblioteksarrangementer m.m.

Fanø Kommune modtager af og til henvendelser om lån af kommunens lokaler til kommercielle arrangementer.

I henhold til kommunalfuldmagten er udgangspunktet, at direkte og indirekte økonomisk støtte til enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder ikke er til-ladt.

Dette betyder, at Fanø Kommune gerne må udleje lokalerne såfremt dette sker til markedsleje. Forvaltningen har ved vurderingen af priserne taget udgangspunkt i priserne for Fanø Hallen og Fanø Håndværker og Industriforenig.

Byrådet har på møde den 12.11.2012 godkendt at udlejning af mødesalen Niels Engersvej 5 A, 1. sal fastsættes til kr. 800 pr. døgn.

Fanø Kommune vurdere, at markedslejen for nedenstående lokaler udgør følgende:

 • Byrådssalen: kr. 800 pr. døgn
 • Nordby Skole:
  • Klasselokale kr. 200 pr. døgn
  • Torvet inkl. køkkenadgang kr. 3.000 pr. døgn
 • Sønderho Skole:
  • Gymnastiksalen kr. 800 pr. døgn
  • Mødelokale kr. 200 pr. døgn
 • Sognegården st. tv. kr. 500 pr. døgn

Øvrige kommunale lokaler udlejes ikke til kommercielle arrangementer.

Lejrskoler og andre henvises til visitfanoe.dk, hvor mulighederne for overnatning fremgår.