LAG Fanø-Varde er en forening under Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020. Foreningen ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter. Dette gør foreningen konkret ved at støtte projekter, der lever op til målene i foreningens udviklingsstrategi. LAG Fanø-Varde har ca. 2,3 mio. kr. til uddeling om året. Læs mere på foreningens hjemmeside.

LAG Fanø-Varde har på baggrund af en analyse af området, samt med input fra lokalsamfundet, udarbejdet nærværende udviklingsstrategi, der udstikker rammerne for, hvilke områder, LAG Fanø-Varde, vil prioritere og yde tilskud til under landdistriktsprogrammet 2014-2020. LAG Fanø-Varde giver således tilskud til projekter, som falder inden for de indsatsområder, der er beskrevet i udviklingsstrategien, og som bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i denne.

LAG Fanø-Varde vil dog i hele perioden holde øje med udviklingen i området, og på den baggrund løbende evaluere og tilpasse udviklingsstrategien, såfremt det bliver nødvendigt.

LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter.
Vi ønsker at styrke rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, kultur- og fritidstilbud samt med gode muligheder for iværksætteri og lokal erhvervsudvikling.
LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til vækst og fastholdelse i forhold til både bosætning og erhvervsudvikling.
 

For at leve op til den ovenstående vision og ikke mindst for at imødekomme SWOT analysen, har LAG Fanø-Varde udpeget tre overordnede indsatsområder:

  1. Fastholde og øge antallet af arbejdspladser og iværksættere (55 % af de samlede tilskudsmidler)
  2. Det gode liv (35 % af de samlede tilskudsmidler)
  3. Samarbejds- og netværksprojekter (10 % af de samlede tilskudsmidler)