Fanø er beriget med et stort antal frivillige foreninger, så der er stor mulighed for at finde lige netop den aktivitet, der passer dig, uanset alder og interesse. Nedenfor finder du oplistet en lang række af foreningerne på Fanø, men der er garanteret mange flere. Det er foreningerne selv, der opretter sig og er ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte.

Sådan gør du

For at kunne anvende foreningsportalen skal din forening først anmode kommunen om at blive oprettet.

Anmod om adgang som forening

 1. Klik på "foreningsoversigt - login"

 2. Klik på 'Anmod om adgang som forening'.

 3. Angiv, om du allerede er oprettet som bruger i EG On Kultur & Fritid (hvis du er oprettet som medlem af en anden forening, eller du som privatperson har benyttet portalen til at booke en bane, så findes du allerede i systemet).

 4. Hvis du svarer 'Nej', vil du blive bedt om at oprette dig som bruger :

 • Udfyld din e-mailadresse, navn og telefonnummer.
 • Klik på 'Fortsæt' for at oprette dig som ny bruger i systemet.
 • Du vil herefter få tilsendt en midlertidig adgangskode til den e-mailadresse, du har angivet. Brug denne midlertidige adgangskode til at logge på første gang.
 1. Log ind med dit brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Hvis det er første gang du logger ind, vil du blive bedt om at ændre din adgangskode.

 2. Udfyld oplysninger om foreningen.

  Retningslinjer for samt gode råd til udfyldelse af foreningsoplysninger:

 • Under foreningsoplysningerne oplyses foreningens formelle navn, samt det kaldenavn som foreningen typisk er kendt under, dette kan fx være en forkortelse eller et ’kælenavn’.
 • Desuden oplyses adresse og andre kontaktoplysninger på foreningen. Adressen skal være den formelle adresse, hvor foreningen er registreret, der kan desuden angives en anden kontaktadresse.
 • Under andre oplysninger skal angives foreningens CVR-nummer. Alle foreninger, som skal være godkendt efter folkeoplysningsloven, skal have et CVR-nummer. Andre foreninger behøver ikke have et CVR-nummer. (http://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger).
 • CFR-nummeret benyttes kun af de foreninger, som indberetter medlemstal mv. til det centrale foreningsregister (http://www.medlemstal.dk/), dette er typisk foreninger, som også er organiseret i  DIF, DGI eller Firmaidrætten.
 • Foreningstypen vælges fra en liste, som vedligeholdes af kommunen.
 • Som forening skal I én gang om året indsende en børneattesterklæring, hvor I på tro- og love erklærer, at I har indhentet børneattesterklæringer på jeres trænere. Såfremt dette ikke overholdes kan kommunen lukke for jeres adgang til at anvende EG On Kultur & Fritid.
 • Foreningen vedligeholder oplysninger om de aktiviteter, som foreningen tilbyder. Listen med aktiviteter benyttes bl.a. når borgerne gerne vil finde en forening, som tilbyder en bestemt aktivitet. Hvis der skal vælges flere eller alle aktiviteter, blokmarkeres ved at holde Shift eller Cltr knappen nede, mens der markeres med musen.
 • Under punktet ”Information om foreningen” kan foreningen skrive lidt mere om foreningen, som borgeren kan læse på den offentlige side. Her er det en god idé at skrive lidt om de ting, som er særlige for foreningen, eventuelt oplysninger om, hvordan man bliver medlem - eller hvor og hvornår man kan kontakte foreningen.
 1. Klik 'Send og afslut', når alle relevante felter er udfyldt.

 2. Din anmodning er nu sendt til kommunen. Når kommunen har behandlet anmodningen, modtager du en mail om, at din foreningen nu er godkendt til at anvende foreningsportalen.

Administrator

Du er nu oprettet som administrator for din forening på foreningsportalen. Det betyder, at du kan oprette andre brugere, oprette hold, godkende brugere i foreningen. Hvis det ikke er dig, der skal være administrator fremadrettet, kan du også oprette andre administratorer. Når du er logget ind i foreningsportalen, kan du i brugervejledningen læse mere om, hvordan du arbejder portalen. Brugervejledningen finder du under '?' (Hjælp).

Enhver kan danne en forening uden tilladelse, så længe formålet er lovligt.

At stifte en forening er normalt et privat anliggende. På den stiftende generalforsamling aftales en foreningsvedtægt, der fastlægger rammerne for foreningen og medlemmernes forhold til foreningen. Det gælder bl.a. forskrifter for medlemskab, udmeldelse og eksklusion.

Der findes mange foreninger i Danmark, og de spiller en stor rolle i kultur- og fritidslivet. En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. Så længe formålet er lovligt, sikrer grundloven, at enhver kan danne en forening uden tilladelse.

Idrætsforeninger, politiske og religiøse foreninger, jagtforeninger, hobbyforeninger m.m. har det til fælles, at de er baseret på medlemmernes fritidsinteresse, overbevisning eller hobby.

Der skelnes mellem tre typer af foreninger

 • Folkeoplysende foreninger
 • Parti foreninger
 • Almene foreninger