Regler for afbrændning og brug af åben ild.

Dekorativ billede af beholder med åben ild 

Afbrænding af haveaffald er forbudt hele året. Bortskaffelse af haveaffald sker ved aflevering på genbrugspladsen.

”Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg”
(Affaldsbekendtgørelsens §50 stk.1)

”Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der afbrænder affald på et ikke godkendt anlæg, jf. §50 stk.1”
(Affaldsbekendtgørelsens §94 stk.9)

- også i bålfad – mindre end 80 cm i diameter - skal være i god afstand til bygninger.

 • En afstand på minimum*) 10 m fra bygninger med hårdt tag
 • En afstand på minimum*) 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer.
 • Der må kun afbrændes rent, tørt træ.
 • Minimum*) 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.
 • I skov bør du kun tænde bål på indrettede bålpadser.
 • Der må kun afbrændes rent, tørt træ.

*): Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger der ligger i vindretningen.

HUSK ALTID:  at selv om du overholder alle afstandskrav, så er det stadig dig, der har tændt ild, der har det fulde personlige ansvar for at ilden ikke løber løbsk. Skade forvoldt af ild, du har påsat, kan få voldsomme følger for både dig og andre.

Dekorativ billede af Sankt Hans bålHer skal afstanden til bygninger være større:

 • Minimum 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 • Minimum *) 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • Minimum *) 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • Minimum *) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • Minimum *) 60 m fra letantændelige markafgrøder.
 • Der må kun afbrændes rent, tørt træ.

*): Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger der ligger i vindretningen.

HUSK ALTID:  at selv om du overholder alle afstandskrav, så er det stadig dig, der har tændt ild, der har det fulde personlige ansvar for at ilden ikke løber løbsk. Skade forvoldt af ild, du har påsat, kan få voldsomme følger for både dig og andre.