Telte og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse. 

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne.

For mere information: Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner

Hvis der er spørgsmål til proceduren bedes i kontakte en af forvaltningens byggesagsbehandlere (se nederst på siden).

Mindre telte og konstruktioner som ikke er omfattet af byggeloven, herunder campingtelte, friluftstelte, parasoller og lignende, kan opføres uden byggetilladelse.

Telte og transportable konstruktioner, som er omfattet af byggeloven, herunder scener til festivaller, mobile scener, tribuner, festtelte m.m., skal efterleve reglerne i bygningsreglementet 2018 (BR18) § 6A, stk. 1 & 2. Det der er afgørende for, om teltet eller konstruktionen kan opstilles uden en byggetilladelse er dets størrelse og anvendelse.

Følgende er omfattet af byggeloven:

  • Alle telte i mere end 1 etage
  • Telte kun til privat brug, som anvendes af flere end 150 per-soner
  • Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2

For telte og transportable konstruktioner som opstilles det samme sted mere end 6 uger af gangen gælder, at der altid skal ansøge om en byggetilladelse inden opstillingen. Dette er også gældende selvom teltet eller konstruktionen er certificeret

Ved telte og transportable konstruktioner, som ikke må opstilles uden en byggetilladelse, er der mulighed for at anskaffe en certificering af pågældende telt eller konstruktion fra en akkrediteret virksomhed. I den periode hvor certificeringen er gyldig, kan det pågældende telt eller konstruktion opstilles uden en byggetilladelse, dog ikke samme sted 6 uger i træk.

I dette øjeblik er det kun Teknologisk institut, www.teknologisk.dk , der er akkrediteret til at lave disse certificeringer. Det vil være muligt, at følge med i hvilke andre virksomheder der fremover opnår akkreditering til at certificere telte og transportable konstruktioner på Den Danske Akkrediteringsfond, www.danak.dk.

Opstilling af både certificerede og ikke certificerede telte, der anvendes af flere end 150 personer kræver tilladelse fra Beredskabet.

Pr. 1. maj 2015 opkræves der gebyr for byggetilladelse pr. forbrugt sagsbehandlingstime efter byggeloven.