Dekorativ billede af børn der leger  Dekorativ billede af børn omkring et bål  Dekorativ billede af børn på stranden

Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø børnehave og den aldersintegrerede institution Odden.

     

 

Pasningstilbud

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning

Tilsynsramme

Brugertilfredshedsundersøgelse