Dekorativ billede af børn der leger  Dekorativ billede af børn omkring et bål  Dekorativ billede af børn på stranden

 

Pasningstilbud

Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø Børne og Vuggestue og den aldersintegrerede institution Odden.

     

Den styrkede pædagogiske læreplan - evaluering og dokumentation

Skolestart

Brugertilfredshedsundersøgelse

KIDS-kvalitetsudvikling (det pædagogiske tilsyn)

Årligt ledelsestilsyn i dagtilbuddet

Tilsynsramme

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning