Fanø Kommune har vedtaget nyt regulativ for husholdningsaffald.

Stigende krav til miljø og arbejdsmiljø har medført behov for en række ændringer.

Opsummeret i væsentligste træk betyder dette fra 1. jan. 2018:

  1. at samtlige husstande og sommerhuse fremover skal sortere organisk affald (madrester, madaffald mm) i adskilte beholdere
  2. at husholdningerne fremover skal have 2 affaldsbeholdere i stedet for en. En til organisk affald og en til restaffald
  3. at vægtbasseret afregning af affald bortfalder
  4. at 2 eller flere naboer kan gå sammen om beholdere
  5. at sommerhusejere frit kan vælge, om de ønsker beholdere ved sommerhuset, eller selv ønsker at bringe affaldet til en af miljøstationerne
  6. at affaldsbeholderne tømmes hver 14. dag
  7. at ordning med fortovsindsamling af glas, metal og papir ophører og erstattes med bringeordning til miljøstationerne
  8. at der fremover bliver mulighed for at få hentet husstandens mindre mængder farligt affald, maling, batterier, småt elektronik mm.
  9. at papiraffaldssække udgår
  10. at der forsøges etableret flere miljøstationer på Fanø.