Hvert år bliver der mere og mere affald. Det er dyrt, forurener og gode ressourcer går til spilde. Affald skal derfor sorteres og det er du den bedste til. Du har affaldet mellem hænderne, inden det blandes sammen.

Du har mulighed for at aflevere dit genbrugsaffald på miljøstation, supermiljøstation eller genbrugsstation.

Genbrugsstationen
Sønder Nytoft 7
Nordby
6720 Fanø

Telefon nr. 75 16 64 84

Fra Nordby kører du ud mod Fanø Bad. Lige efter skoven på højre hånd er der et skilt, der viser mod genbrugsstationen.

Til genbrugsstationen kan du aflevere alt sorteret affald, dog ikke rest- og dagrenovationsaffald samt medicinrester.

Vi ønsker at holde Fanø ren. Transporter venligst affaldet til genbrugsstationen forsvarligt, således at affaldet ender på genbrugsstationen.

Mandag: 14.00 - 18.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag, torsdag, fredag: 07.15 - 9.15 &
14 - 18
Lørdag: 10.00 - 14.00
Søndag:
(april, maj, sept., okt.)
10.00 - 14.00
Helligdage m.v.:
(Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag og 2. Pinsedag og Grundlovsdag):
10.00 - 14.00
24. – 26. december: Lukket
31. december – 1. januar: Lukket

Pladsen til haveaffald har samme åbningstider som Genbrugsstationen.

Husk at fjerne plastikaffaldssække fra affaldet ellers kan affaldet ikke viderebehandles.

Fanø Kommune accepterer ikke sorte sække på genbrugspladsen.

Emballeret affald må kun medbringes i klare sække eller åbne kasser. Dette gælder også al anden affald til genbrug, så både du og pladsmanden kan se, om affaldet er sorteret rigtigt

Affald i papirsposer, sorte sække og lignende må ikke tages med ind på genbrugsstationen - heller ikke selv om du har tænkt dig at tømme affaldet ud i containerne.

Hvis borgere eller virksomheder har deres affald i sække, der ikke er klare, er der ikke adgang til pladsen.

De lovmæssige håndteringskrav af eternit plader, anviser at alle hele eternitplader kan afleveres til genbrug uden emballage. Stykker & ødelagte plader modtages KUN i tæt lukkede klare sække. Hele plader skal stakkes inde i containeren fra enden. Sækkende stilles således at det skaber mest muligt plads til stabling af hele plader.