Hvad sker der med vores bioaffald?

Kan det nytte at sortere?

Ja – det kan det!
- Se her hvad der sker med dit affald.
 
På affaldsbehandlingsanlægget flænses plastposerne i stykker så madaffaldet kan komme ud

På affaldsbehandlingsanlægget flænses plastposerne i stykker så madaffaldet kan komme ud. Typen af plastposer er derfor ligegyldig.

Alle plastposer kan bruges. 

Bionedbrydelige plastposer er dyrere end almindelige plastposer og bliver alligevel brændt sammen med de almindelige poser, så Fanø Kommune bruger derfor ikke bionedbrydelige poser.

Her er de frasorterede flænsede poser. Bruger du alligevel bionedbrydelige poser, skal du vide at den dyrere metode ikke har nogen miljømæssig gevinst overhovedet, da poserne brændes.
Her er de frasorterede flænsede poser.
De kører nu gennem en valse for at få det sidste pulp med i gæringen:
Her er plasticposerne frasorteret biopulpen, som er klar til fremstilling af biogas: Her er plasticposerne frasorteret biopulpen, som er klar til fremstilling af biogas:

Biopulpen kontrolleres løbende for urenheder ved hjælp af en sigteprøve. Derved sikres det, at den færdiggærede pulp / muld ikke indeholder for mange urenheder.

 

Ligeledes måles muldens indhold af tungmetaller og næringsstoffer. 

Eksempel på kontrolmåling af næringsstoffer og tungmetaller.

 

Fanø Kommune har ikke produceret følgende film, men principperne for Fanøs affald er noget nær identiske​

Bioaffald, Københavns kommune

Bioaffald, Marius Pedersen

Bioaffald i børnehøjde, Affaldsselskabet Vendsyssel Vest